Đang tải ...
Tượng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Xem ảnh phóng to

Tượng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma


Trong kho

Tượng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Tượng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Tượng tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Bồ Đề Đạt Ma - Truyền nhân thứ 28 của nhà Phật - Sư tổ Thiền tông Trung Quốc

Bồ Đề Đạt Ma là đệ tử và truyền nhân Bát Nhã Đa La, Tổ thứ 27 của nhà Phật đồng thời Đạt Ma còn là thầy của Huệ Khả, Nhị tổ Thiền Trung Quốc. Sau nhiều năm tu hành, với trí thông minh và ngộ tính tuyệt vời của mình, Bồ Đề Đạt Ma được Bát Nhã Đa La lựa chọn là người kế thừa của mình, trở thành vị tổ thứ 28 của Phật giáo trên đất Thiên Trúc.