Đang tải ...
Rong biển cuốn đậu mơ

Xem ảnh phóng to

Rong biển cuốn đậu mơ


List price: 50,000 VNĐ  

Giá: 40,000 VNĐ

You save: 10,000 VNĐ (20%)
-20%
Trong kho

Thành phần: rong biển cuốn cơm Hà Quốc, đậu mơ, dầu mè ép nguyên chất...

photo: lovinghut