Đang tải ...

Rau cải ngọt
8,000 VNĐ
Trong kho
Rau sạch trồng trên đất Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội) của CLB Vì cộng đồng đảm bảo không hóa... Đọc thêm

Rau muống giòn
12,000 VNĐ   10,000 VNĐ
-17%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm

Rau ngót
15,000 VNĐ   10,000 VNĐ
-33%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm

Rau dền
12,000 VNĐ   10,000 VNĐ
-17%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm

Ngọn bí
12,000 VNĐ   10,000 VNĐ
-17%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm

Mồng tơi
12,000 VNĐ   10,000 VNĐ
-17%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm

Rau day
10,000 VNĐ   8,000 VNĐ
-20%
Trong kho
Vườn rau Vì Cộng Đồng có tổng diện tích gần 2 héc ta nằm tại xã Phúc Thọ, huyện Đan Phượng, cách trung... Đọc thêm