Đang tải ...

Máy niệm Phật được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh hoặc người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật... Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc. Thêm vào đó, trong thẻ nhớ còn có các bài giảng về kinh Phật nhân quả rất ý nghĩa.

Đài nghe pháp

Đài niệm Phật, nghe Pháp
240,000 VNĐ
Trong kho
Đài nghe giảng pháp và kinh tụng Pháp Bảo cho Phật Tử Đài nhỏ gọn, sạc điện, có sẵn thẻ nhớ 8 GB. Thời gian... Đọc thêm