Đang tải ...

Máy niệm Phật được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh hoặc người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật... Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc. Thêm vào đó, trong thẻ nhớ còn có các bài giảng về kinh Phật nhân quả rất ý nghĩa.

Đài nghe pháp

Máy tụng kinh niệm Phật
150,000 VNĐ   100,000 VNĐ
-33%
Trong kho
MÁY NIỆM PHẬT Kích thước 10.5 x 6.5 loại vừa có 8 bài 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 2. NAM MÔ QUÁN... Đọc thêm

Đài niệm Phật, nghe Pháp
240,000 VNĐ
Trong kho
Đài nghe giảng pháp và kinh tụng Pháp Bảo cho Phật Tử Đài nhỏ gọn, sạc điện, có sẵn thẻ nhớ 8 GB. Thời... Đọc thêm

Máy niệm Phật chùa Hoàng Pháp
100,000 VNĐ   70,000 VNĐ
-30%
Trong kho
MÁY NIỆM PHẬT Kích thước: 9.5 x6 cm loại nhỏ Giá: 70.000 đ Mặc định có 3 bài 1. NAM MÔ A DI... Đọc thêm