Đang tải ...

Cúng đèn được 10 công đức như sau:

1. Chiếu thế như đăng: người cúng đèn đời đời giống như đèn sáng, sinh làm người thì là vua của người.
2. Nhục nhãn bất hoại: Người cúng đèn mắt luôn luôn sáng, không hư hoại, không mù.
3. Đắc ư thiên nhãn: người cúng đèn đắc được thiên nhãn.
4. Thiện ác tri năng: Người cúng đèn phân biệt được pháp thiện và pháp ác.
5. Diệt trừ đại ám: Người cúng đèn có được trí huệ rộng sâu, phá tan đi những ngu si hắc ám.
6. Đắc trí năng minh:Người cúng đèn có trí huệ siêu vượt quần chúng, không bị mê hoặc ở bên ngoài, và có năng lực biện biệt thủ và xả.
7. Bất tại ám xứ: Người đốt đèn đời đời không bị chuyển trong tà kiến hoặc ở trong chổ hắc ám, thường được ở nơi quang minh thù thắng.
8. Cụ đại phúc báo: Người đốt đèn được sinh ra trong gia đình đại phúc báo, phúc báo ở đây không nghĩa là giàu có, mà là người cả một đời không biết tạo ác nghiệp, và đầy đủ cơ duyên tu trì thiện pháp.
9. Mệnh chung sinh thiên: Người đốt đèn khi chết sẽ không đoạ và ác đạo mà sinh thiên.
10. Tốc chứng Niết Bàn: Người đốt đèn thời gian rất mau sẽ đắc thánh quả.


Trầm nụ
50,000 VNĐ
Trong kho
Mô tả: Nhang trầm hương nụ tháp làm từ trầm nguyên chất 100% được chọn lọc kỹ càng với quy trình sản xuất bảo... Đọc thêm

Hương trầm que
30,000 VNĐ
Trong kho
Hương trầm nguyên chất có hai loại: dạng nụ, dạng que phục vụ nhu cầu sử dụng hương trầm sạch, 100% tự nhiên, không hóa... Đọc thêm

Dầu đốt đèn CÁT TƯỜNG LƯU LY
Hàng đặt trước
75,000 VNĐ
DẦU THƠM THẮP ĐÈN CÁT TƯỜNG LƯU LY  – KHÔNG MÙI, KHÔNG KHÓI, KHÔNG ĐỘC - AN TOÀN CHO... Đọc thêm