Đang tải ...
Giò kho tiêu

Xem ảnh phóng to

Giò chả kho tiêu


List price: 50,000 VNĐ  

Giá: 40,000 VNĐ

You save: 10,000 VNĐ (20%)
-20%
Trong kho

Thành phần: Giò chay, tiêu, nước hàng chay, gia vị chay, gừng