Đang tải ...
Chả lá lốt

Xem ảnh phóng to

Chả lá lốt


List price: 50,000 VNĐ  

Giá: 40,000 VNĐ

You save: 10,000 VNĐ (20%)
-20%
Trong kho

Thành phần: Lá lốt, đậu, mì căn, mục nhĩ, gia vị chay